Waarom een luchtbuks?

Leren schieten 2Luchtbuksen worden om allerlei redenen aangeschaft. Jong volwassenen kunnen zich aangetrokken voelen door de magie van een luchtbuks. Als de ouders er niet teveel bezwaar tegen hebben en de omstandigheden rond het huis het toelaten dan wordt meestal zonder goede informatie een luchtbuks gekocht. Ook oudere volwassenen kunnen op een goed moment besluiten om een luchtbuks aan te schaffen. Schieten op doelen is leuk als je merkt dat het steeds beter gaat. Nog leuker wordt het als je met vrienden of familie plezier beleeft aan het om beurten laten zien wat je kunt.

Luchtbuksen in Nederland
Foto van liuchtbuksen in wandrekAl met al zijn er (vooral in de buitengebieden) grote aantallen luchtbuksen in omloop. In aanvang wordt plezier beleeft aan het onder de knie krijgen van de vaardigheid om er mee te schieten. Daarna komen veel luchtbuksen op zolder terecht en dat komt vooral omdat in de loop van de tijd blijkt dat raak schieten moeilijker is dan gedacht. Als je dan niet weet hoe je je prestaties verder kunt verbeteren dan neemt de interesse voor de luchtbuks af.

Het goed kunnen omgaan met een luchtbuks vereist kennis die (afgezien van deze website) niet gemakkelijk te vinden is. Schietverenigingen beschikken over veel kennis maar deze is voor de achtertuinschutter moeilijk bereikbaar. Ook de luchtbuks handelaar is na de verkoop een stuk minder toegankelijk als het om informatie gaat. En,.. een niet te onderschatten factor is de achtertuinschutter zelf, die weinig open staat voor goed advies omdat deze jong en onbezonnen is dan wel gesloten omdat de motieven (bijvoorbeeld ongedierte bestrijden) het daglicht niet kunnen verdragen.

InformationDe oplossing is dat goede en volledige informatie over luchtbuksen gericht op de achtertuinschutter beschikbaar komt. Dit kan mensen ervan weerhouden om een luchtbuks te kopen waarvan zij spijt krijgen. Mogelijk stimuleert het mensen om juist wel te kiezen voor een luchtbuks en dan ook meteen de goede spullen aan te schaffen. Dit handboek heeft de intentie om zo’n oplossing te bieden door je te informeren over vrijwel alle aspecten van het aanschaffen en gebruiken van luchtbuksen. Het wil een bijdrage leveren aan het verantwoord gebruiken van luchtbuksen in de achtertuin of op het erf en dient geen ander (commercieel) belang.

Verder lezen..

Handboek luchtbuksen