Persluchtbuks (PCP)

Een persluchtbuks (Pre Charged Pneumatic) gebruikt hoge luchtdruk voor de aandrijving van het kogeltje. Het principe is eenvoudig.

PCBBij het overhalen van de trekker slaat een hamertje op een pen en wordt een klep geopend waardoor samengeperste lucht de pellet uit de loop blaast. De klep wordt heel even geopend en sluit zich onder de druk van de lucht in de tank. De tank zit meestal onder de loop van het geweer en wordt gevuld met lucht tot een druk van tussen de 200 en 300 bar. Het afschieten van een pellet gebeurt zonder noemenswaardige terugslag. De buks is krachtig en de pellet verlaat de monding van de loop met een hoge snelheid.

PompDe persluchttank wordt gevuld met een handpomp of een persluchtfles (duikersfles). De speciale hoge druk pomp lijkt op een gewone fietspomp en kan een maximale druk van ongeveer 250 bar leveren. Het omgaan met de hoge druk dient voorzichtig te gebeuren. Materialen als slangen en koppelingen moeten van goede kwaliteit zijn, want een losschietende slang is gevaarlijk. Een persluchtfles dient periodiek gekeurd te worden. Sleutelen aan persluchtbuksen is alleen verantwoord als de persluchttank leeg of (indien mogelijk) afgekoppeld is.

De constructie van een persluchtbuks is zodanig dat de afgegeven energie ongeveer constant blijft gedurende een groot aantal schoten. Dit komt omdat de klep door de luchtdruk wordt gesloten. Als de druk afneemt duurt het langer voor de klep weer wordt gesloten. Omdat de luchtbuks min of meer zelfregulerend is blijft de mondingssnelheid ongeveer gelijk meestal zo’n 275m/s. Schutters die de druk nog stabieler willen hebben, bijvoorbeeld bij wedstrijden, schieten “aan de fles”. De persluchtfles is dan voortdurend aan de luchtbuks gekoppeld. Geavanceerde persluchtbuksen kunnen zijn uitgerust met een regulator. Hierbij wordt perslucht uit de tank via een tussen reservoir of m.b.v. een speciaal regelventiel gereguleerd, zodat er altijd met gelijke druk wordt geschoten.

Airguns kleinwww.airguns.nl

Een persluchtbuks is een zeer nauwkeurig wapen. Als het is voorzien van een goede richtkijker en goed is ingesteld is zuiver schieten binnen een cirkel van 1 cm tot op 50 meter haalbaar. Met een vaste hand, wat oefening en concentratievermogen kan iedere schutter met een dergelijke luchtbuks zuiver schieten. Voorwaarde is dat de luchtbuks aan de voorkant wordt ondersteund en de schutter rustig de tijd neemt om op het doel te mikken. We noemen dit “opgelegd schieten”.

magazijn PCPEen belangrijk voordeel van een persluchtbuks is het na elkaar kunnen afschieten van pellets uit een magazijn. Je hoeft niet te spannen, want de drijflucht is al beschikbaar in de persluchttank. Je kunt snel doorladen en een volgend schot op doel lossen. De meeste persluchtbuksen kunnen worden voorzien van een magazijn met 8 of 10 kogels. In de tank kan genoeg lucht voor 30 tot 50 schoten.

In Nederland is er geen begrenzing aan de hoeveelheid energie die een luchtbuks mag afgeven. Hoe meer energie hoe hoger de snelheid van de pellet. De mondingssnelheid van 250 m/s tot zo’n 300 m/s voor dergelijke buksen is afgestemd op normale loden pellets. Door te kiezen voor lichtere kogels kan de mondingssnelheid nog worden verhoogd naar meer dan 300 m/s. De nauwkeurigheid neemt af als je in de buurt van de geluidsnelheid (330 m/s) komt.

Demper foto (800x533)Het geluid van een persluchtbuks kan heftig zijn en is verontrustend. Mensen en dieren schrikken van de knal. De meeste persluchtbuksen zijn of kunnen worden voorzien van een geluiddemper. Het mechanisme van een persluchtbuks maakt nauwelijks geluid en als je de knal van de ontsnappende lucht bij de monding kunt dempen dan wordt de buks fluisterstil. De pellet verlaat dan de loop met een “plop”. Voor persluchtbuksen zijn verschillende soorten dempers beschikbaar. Deze kunnen op de loop worden geschroefd.

DemperHet principe van een demper is dat de pellet door een serie van kamers wordt geleid. De overdruk achter de kogel krijgt de ruimte en kan na vertrek van de pellet rustig uitstromen. De herhaling van kamers maakt dat de afnemende druk over de kamers wordt verdeeld en de aandrijflucht geleidelijk uitstroomt.

Voor de achtertuinschutter is het belangrijk om geen overlast te veroorzaken. Zeker als mensen in de buurt het geluid van de schoten kunnen horen doe je er verstandig aan om daarmee rekening te houden. Geluiddempers worden minder vaak bij veerbuksen toegepast. Dat is logisch omdat springers van zichzelf al lawaai maken. Duurdere en stillere springers kunnen vaak wel worden voorzien van een demper. Het lawaai van luchtbuksen is een extra factor bij de keuze van je luchtbuks. Als je buren hebt of je mede-gezinsleden wilt ontzien dan is luchtbuks met een demper aan te bevelen.

Verder lezen…

Handboek luchtbuksen