Wet en regelgeving

Veel mensen denken dat er veel regels zijn voor luchtbuksen, maar dat valt erg mee. Voor vuurwapens ligt dat duidelijk anders. Daarvoor is er een speciale Wet Wapens en Munitie (WWM). Hierin zijn ook de regels voor luchtbuksen opgenomen.

De Nederlandse WWM levert voor het binnen handbereik hebben en gebruiken van luchtbuksen naar Europese maatstaven nauwelijks beperkingen op. Zonder de artikelen te citeren kan voor het gebruik van een luchtbuks met al dan niet een demper en/of een laserpointer de wet als volgt worden samengevat:

  • 18 jaarIedereen vanaf 18 jaar mag een luchtbuks aanschaffen en bezitten. Er zijn geen regels die de kracht van het wapen beperken.
    Opmerking: In ons omringende landen worden verschillende categorieën onderscheiden. In Engeland zijn luchtbuksen met een mondingsenergie van meer dan 16,3 joules vergunning plichtig. In Duitsland is dat 7,5 joules. Het is denkbaar dat de regels in Europa worden geharmoniseerd en dat dit in de toekomst gaat veranderen.
  • Eigen terreinEen luchtbuks mag worden gebruikt op terrein dat niet toegankelijk is voor publiek. Het mag dus in de eigen tuin en op erven en land van boeren. Er wordt niets gezegd over het zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Gebruik in een bos of park mag niet als deze voor het publiek toegankelijk is.
  • Op de openbare weg moet de luchtbuks zodanig verpakt zijn dat het niet voor onmiddellijk gebruik voorhanden is. GeweerfoudraalIn de praktijk betekent dit dat de buks ongeladen in een koffer of foedraal uit het zicht verpakt is. Over het gescheiden bewaren van munitie wordt niet gesproken. Een luchtbuks los in de kofferbak van een auto is verboden.
  • Luchtbuksen mogen geen gelijkenis vertonen met vuurwapens. Luchtbuksen die gebruikt (kunnen) worden om mensen bang te maken vallen onder de categorie vuurwapens en zijn voor iedereen (ook vuurwapen vergunninghouders) verboden.
  • Er zijn voor luchtbuksen (in tegelstelling tot vuurwapens) geen regels voor het gebruik van geluidsdempers, nachtzicht apparatuur, laserpointers en dergelijke. Voor geluidsdempers is vreemd genoeg wel bepaald dat als de demper ook geschikt is voor een vuurwapen dat deze niet voor luchtwapens mag worden gebruikt.

Vanuit de WWM zijn er geen beperkingen om een luchtbuks te gebruiken voor het schieten op doelen op eigen terrein of terrein van anderen (met toestemming). Zelfs niet met een geluidsdemper en/of een laserpointer. Ook de kracht van het wapen en de soort pellets kunnen de achtertuinschutter niet in de problemen brengen. Duidelijk is dat een luchtbuks niet mag worden gebruikt (of zelfs gedragen) op voor publiek toegankelijk terrein. Daar moet het deugdelijk vervoerd worden in een koffer of foedraal.

Metura website
Winkel: Hoofdstraat 21A Albergen

Verder lezen…

Handboek luchtbuksen