Weer artikel van Stephan Somhorst

Met veel plezier hebben we een volgend artikel van Stephan Somhorst geplaatst. Nu heeft hij zijn tanden gezet in de Nederlandse Wet en Regelgeving en geeft daarmee een goed inzicht in de manier waarop instanties met Luchtbuksen omgaan.

PolitieVoor het artikel “Luchtbuks Serious Business” loopt Stephan aanvankelijk op tegen de toch wat stugge instanties, die de luchtbuksen gemakshalve met dezelfde terughoudendheid benaderen als bij vuurwapens. Stephan prikt daar goed doorheen en laat vanuit het perspectief van Wet en regelgeving zien dat er voor luchbuksen vrijwel geen beperkingen worden opgelegd en dat Nederland in dat opzicht ruimhartig met de achtertuinschutter omgaat.

Lees het artikel…