Point blank

Met een optimaal nulgestelde luchtbuks waarbij de richtkijker zo laag mogelijk boven de loop staat is de Point blank relatief groot. De schutter hoeft alleen te corrigeren als hij daarbuiten komt. In de praktijk moet hij corrigeren op afstanden van minder dan 10 meter of meer dan 35 meter. De correcties zijn afgebeeld in de afbeeldingen hiernaast. In beide gevallen zal de schutter hoger moeten mikken.

Correctie 25mm 10mCorrectie 25mm 40m

Voor iedere luchtbuks, pellet en richtkijker is er een OZR (Optimum Zero Range) ofwel optimale afstand om nul te stellen. De procedure om deze voor jouw luchtbuks te vinden is hiervoor behandeld. De lengte en de ligging van de Point blank worden ook bepaald door:

 • De hoogte van de richtkijker boven de loop.
  Richtkijkers met een grotere veldlens (Objectief) zitten noodzakelijkerwijs hoger gemonteerd. Zie plaatje hieronder. De Point blank varieert als volgt voor:

30 mm (laag gemonteerd): 10,7 tot 32,1 m, OZR = 12 m
40 mm (middelhoog gemonteerd): 12,1 tot 33,2 m, OZR = 15,4 m
50 mm (hoog gemonteerd): 13,4 tot 34,4 m, OZR = 16,6 m
Nachtzichtkijker 6,15 cm (extreem hoog): 17,6 tot 38,2 , OZR = 20,9

Kogelbaan plaatje met hoogte

 • De mondingssnelheid van de pellet.
  De Point blank neemt toe (en schuift verder weg) met de snelheid. Voor een gegeven richtkijker van 40 mm varieert de Point blank:

200 m/s: 9,3 tot 25,8 meter
230 m/s: 10,6 tot 29,3 meter
264 m/s: 12,1 tot 33,2 meter

 • De aerodynamische vorm van de pellet.
  Kogels die meer weerstand ondervinden raken eerder snelheid kwijt. Dat komt op grotere afstanden tot uitdrukking doordat de Point blank korter wordt.

Beginnende achtertuinschutters doen er goed aan om een luchtbuks te kopen met een normale mondingssnelheid van 200 tot 275 m/s en met een richtkijker van 30 mm (zo laag mogelijk) gemonteerd. Een luchtbuks van het type PCP of CO2 dat goed ingesteld is zal je veel plezier bezorgen omdat het zuiver is over een afstand van 10 tot 30 meter. Dit is ruim voldoende voor de meeste achtertuinen.Schutters die dichter bij of verder af willen gaan schieten moeten voor de afstanden buiten de Point blank gaan corrigeren. Het schatten van afstanden is moeilijk. Er zijn twee mogelijkheden om de afstand tot het doel te bepalen:

 • Met de scherpstelling van de scope
  Richtkijkers die scherp gesteld worden met het objectief zijn vaak voorzien van een globale afstand indicatie. Omdat scherpstellen voor ieder mens verschillend is, is deze methode niet erg nauwkeurig. De nauwkeurigheid kun je vergroten door zelf afstandmetingen uit te voeren en indicaties op het objectief aan te brengen.
 • De omgeving gebruiken
  Als je ongeveer weet hoever de bepaalde voorwerpen in het schootsveld van je verwijderd zijn dan kun je die als referentie gebruiken bij het schatten van de afstand van je doel.

Vervolgens moet je weten welk punt op het draadkruis correspondeert met welke afstand. Dit kun je uitmeten en schrijf je op een briefje dat je op de kolf van de luchtbuks plakt.

Reclame
Uw advertentie?

De procedure hiervoor is eenvoudig als je de kogelbaan kent. Als je weet dat je 0,9 cm omhoog moet corrigeren op 10 meter, dan maak je een wit kaartje met daarop twee kruisjes op een afstand van 0,9 cm boven elkaar. Deze zet je op 10 meter afstand en je mikt met de richtkijker op het bovenste kruisje (mikpunt). Correctie totaal hawkeHet onderste kruisje (trefpunt) geeft de plaats op het draadkruis aan waar de pellet op 10 meter zal inslaan. In ons geval is dat iets minder dan één streepje onder het draadkruis. Zo kun je voor alle afstanden op basis van de kogelbaan het trefpunt bepalen zonder ook maar één schot te lossen.

In het hiernaast afgebeelde figuur zijn voor alle afstanden van 10 meter tot 150 meter de trefpunten gemarkeerd. Sommige schutters hebben zo’n plaatje (geplastificeerd) bij zich en gebruiken dit als referentie nadat ze de afstand hebben geschat.

Verder lezen…

Handboek luchtbuksen