Het nut van een laserrichter

320px-LaserLaserrichters zijn vooral bekend van de speelfilms. Toch kunnen deze goedkope toevoegingen het leven van de achtertuinschutter zeer vereenvoudigen. En wel op twee manieren:

  • Ondersteunen bij het instellen van de parallax
    Als je een laserrichter op de loop monteert en ervoor zorgt dat de rode stip binnen de richtkijker zichtbaar is, dan kun je deze gebruiken om de parallax in te stellen. Het principe is dat je met de laser een vast punt in de kijker creëert die je richt op het doel dat je wilt raken. Als de parallax niet goed is ingesteld verschuift het laserpunt als je met de oog voor het oculair langs beweegt. Parallax instellen is nu veel gemakkelijker geworden omdat je de buks niet in een bankschroef hoeft te klemmen. Je kunt nu regelmatig en in het veld de parallax controleren.
  • Corrigeren van de afstand buiten de Point blank
    De point blank van onze voorbeeld-luchtbuks strekt zich uit van 12,1 tot 33,2 meter. Stel dat we nog nauwkeuriger willen schieten en wel binnen een killzone van 0,5 cm. De optimale afstand om te nul te stellen (OZR) verschuift dan naar 17 meter en de point blank wordt dan een stuk korter. Namelijk 14,7 tot 29,6 meter. Binnen deze afstand is de inslag van de pellet nooit meer dan 2,5 mm van het draadkruis verwijderd. De schutter moet echter corrigeren als hij iets wil raken dat dichter bij ligt dan 14,7 meter. Daarvoor kun je de laserrichter gebruiken.

Door naast de richtkijker een laser te gebruiken kan (omdat de laser veel lager op de loop staat) een tweede “Point Blank” gecreëerd worden. Deze wordt geïllustreerd in onderstaande afbeelding. De schuine rode lijn is de lijn van de laserbundel die 0,5 cm boven de loop begint en nulgesteld is op 13 meter. De lijn blijft vanaf 5 meter totdat hij de rode lijn van het draadkruis kruist ruim binnen de 0,25 cm van de kogelbaan. Als je nu voor de korte afstanden met laserpointer mikt dan zit je ruim binnen de killzone van 0,5 cm.

Laser zero Hawke

Laser op loop 2Op de V-rail is geen ruimte meer voor een laserrichter omdat daar de richtkijker zit. Hij zou ook te hoog komen want met de Chairgun is bepaald dat de optimale hoogte voor de laser 0,5 cm is. Door de laserrichter onder een hoek op de loop te monteren kan een hoogte van 0,5 cm worden ingesteld.

Laser op loop 1Omdat de laser alleen gebruikt wordt als referentie voor de afstand is het niet erg dat deze schuin op de loop staat. Mikken blijf je met het draadkruis doen en voor het bepalen van de correctie gebruik je de laser. Dat doe je door de laser kort in te schakelen en op het doel te richten.

HAWKE-Airmax map 6 dotDe laserpunt wordt zichtbaar in de richtkijker als een rode punt. Zolang de laserpunt onder het draadkruis blijft geeft deze de hoogte van het trefpunt van de pellet aan. In het figuur kun je zien dat de laserpunt twee streepjes onder het draadkruis zit. Je onthoudt de correctie voor deze afstand en je schakelt de laser weet uit.

Zodra de laserpunt boven het draadkruis komt (bij meer dan 15 meter), is het draadkruis het trefpunt en zit je binnen de point-blank van de richtkijker die zich uitstrekt tot 29,6 meter.

Op deze manier kan zonder allerlei gedoe binnen de killzone van 0,5 cm geschoten worden over een afstand van 5 tot 29,6 meter. Een laserrichter kan op deze manier een grote bijdrage leveren aan de nauwkeurigheid van je luchtbuks.

Einde: Terug naar Ballistiek…

Handboek luchtbuksen